Drepturile persoanei vizate

Informații privind drepturile persoanei vizate în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal în baza GDPR 2016/679

Stimate utilizator al companiei Lead media s.r.o.,

Deoarece securitatea datelor cu caracter personal și prelucrarea legală a acestora este foarte importantă pentru noi, aici veți afla mai multe despre drepturile persoanei vizate în legătură cu prelucrarea datelor personale și despre revendicările în baza Regulamentului UE EK 2016/679 și a Legii nr. 18/2018 C.c.al Republicii Slovace.

În conformitate cu § 19 din lege și art. 13 din Regulament și, de asemenea, pentru a îndeplini obligația operatorului de informare, acesta oferă persoanelor vizate următoarele informații:

Detalii de identificare și de contact ale operatorului:

Denumirea comercială:      Lead media s.r.o.

Sediul social:       Karpatská 6, 811 05 Bratislava

Nr. reg. com.: 47726601

Nr. tel.:        

E-mail: oou@bonipo.ro


 

  1. Dreptul de acces la datele personale (articolul 15 din GDPR)  

Aveți dreptul să știți ce fel de date cu caracter personal prelucrăm despre clienții noștri, pentru ce perioadă de timp și scopurile pentru care le stocăm. La cererea scrisă, vă vom oferi aceste informații fără întârziere.

  1. Dreptul de rectificare (art. 16 din GDPR).

Aveți dreptul să vă asigurați că, informațiile pe care le prelucrăm despre dvs. sunt corecte, complete și actualizate. În caz contrar, puteți solicita modificarea sau corectarea datelor cu caracter personal.

  1. Dreptul de ștergere (art. 17 din GDPR).

Aveți dreptul ștergere a datelor personale dacă solicitați acest lucru. Vom șterge datele dvs. personale dacă:

 

  1. Datele dvs. personale nu sunt necesare în scopul pentru care sunt colectate sau prelucrate
  2. Procesăm datele dumneavoastră în mod ilegal
  3. Vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
  4. Contestați modul în care procesăm datele dvs. personale
  5. Există un motiv legal care impune ștergerea datelor dvs. personale;
  6. Dacă datele personale ale copilului sunt prelucrate fără consimțământul părintelui sau a tutorelui

În același timp, vă rugăm să rețineți că există situații în care datele dvs. personale nu vor fi șterse ca urmare a revocării consimțământului dvs.. Acest lucru se poate întâmpla dacă prelucrarea datelor dvs. personale necesită o lege.

Dreptul la portabilitatea datelor  

Aveți dreptul să vă furnizăm datele cu caracter personal pe care le prelucrăm cu acordul dvs., într-un format obișnuit, structurat și care poate fi citit automat. La cererea dvs., le vom transmite unui alt operator conform desemnării dvs., în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Dreptul de restricționare a prelucrării datelor


 

În cazul prelucrării incorecte a datelor cu caracter personal, aveți dreptul să ne solicitați să limităm prelucrarea acestora pentru o perioadă de timp, până la verificarea sau corectarea datelor. 


 

De asemenea, puteți exercita acest drept dacă:

(I) Prelucrarea datelor cu caracter personal este ilegală, dar nu solicitați ștergerea acestora;

(II) Nu mai avem nevoie de datele dvs. personale în scopul inițial, dar doriți ca acestea să fie în continuare prelucrate și stocate pentru revendicările dvs. legale

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal în interes legitim


 

Deoarece prelucrăm unele dintre datele dvs. personale pe baza unui interes legitim, aveți dreptul de a face o contestație. Pe această bază, vom evalua dacă avem dreptul să prelucrăm datele dvs. personale în acest scop sau predomină dreptul dumneavoastră de a opri prelucrarea în continuare a datelor dvs. personale.


 

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct


 

Puteți, de asemenea, să vă opuneți dacă nu sunteți de acord ca datele dvs. personale să fie procesate în scopuri de marketing direct.


 

Dreptul la plângere


 

La Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal https://www.dataprotection.ro/, puteți depune o reclamație dacă, în opinia dvs., toate drepturile de mai sus sunt insuficiente.